EKİP DETAYLARI

ANONIM

DORUK SALALI

Yüksek Mimar

Kişisel Bilgiler:

4M Salalı Architects’in ortaklarından Doruk Salalı, 1994’te Ankara’da doğdu. 2012’de TED Ankara Koleji’nden, 2015’te Politecnico di Milano Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Politecnico di Milano’da Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. İtalya’da aldığı eğitim süresince çeşitli uluslararası ofislerde çalıştı. Meslek hayatına, ağırlıklı olarak çeşitli ulusal ve uluslararası mimari yarışmalara katılarak bir başlangıç yaptı. TMMOB Mimarlar Odası’nın bir üyesi olarak çalışmalarına, 2015 yılında Salih Z. Salalı ile birlikte kurduğu 4M Salalı Architects’te devam ediyor.

Doğum Tarihi ve Yeri: 1994 – ANKARA

Eğitim Bilgileri: Lisans Derecesi – Milano Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü, 2015, Milano/İTALYA
Yüksek Lisans Derecesi – Milano Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü, 2017, Milano/İTALYA