7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE – KARADENİZ BÖLGESİ

Sosyokültürel, Karma, Konut, Ticari, Yarışma, Kentsel Tasarım

PROJE ADI: 7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari & Kentsel Tasarım Fikir Yarışması – Karadeniz Bölgesi

PROJE YERİ: Kastamonu / Türkiye

TOPLAM İNŞAAT ALANI: 225.223 m2

PROJE YILI: 2017

EKİP BAŞI : Doruk SALALI

DANIŞMAN: Salih Z. SALALI

PEYZAJ MİMARI: Tuğçe TURAN

ŞEHİR & BÖLGE PLANCISI: Arzu SERT

YARDIMCI EKİP: Gizem YILMAZ, Semiha Kabakçıoğlu YAĞCIOĞLU, Sinan COŞKUN, Berk Acar, Şükrü KÜTÜK, Uğurali ŞANCI, Sinay COŞKUN

Mahalle hayatının nirengi noktası olan komşuluk, mahallenin temelini oluşturur. Evlerin, hayatların ve insanların bir araya gelişi ve yakınlaşmasıyla meydana gelen komşuluk ilişkileri ve mahalle olgusu bir bütün olduğundan, mahallenin yapısal olarak komşuluğu destekler nitelikte olması gerekmektedir. Tarihi kent dokusunun sosyolojik sürdürülebilirliği temel alınarak yorumlanan proje, genelinde zemin katların hayata açıldığı ve günlük aktivitelerin yer aldığı, üst katmanlarda ise daha kişisel alanlar oluşturan geleneksel Kastamonu evlerinin günümüze ve geleceğe uyarlanmış hali olarak yorumlanmaktadır. Doğa ile bütünleşmiş ve arazi koşullarına göre şekillenen Kastamonu evlerinde olduğu gibi, komşuya duyulan saygı ön plandadır. Mahalle, birbirinin güneşini kesmeyen, özel alanlarına saygı duyarken aynı zamanda da ortak alanlarında (AVLU) komşuluk bağını güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Yer yer kuzey-güney aksını oluşturan promenadının üzerinde bir kanopi görevi gören güney yönelimli fotovoltaik paneller, yalnızca alanın enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmakla kalmayıp, yaya omurgasına gölgelik alanlar yaratır. Arazinin el verdiği ölçüde yer altında kalan araç trafiği ve otopark katmanı, açık otoparkların kapladığı büyük alanlar sorunsalını ortadan kaldırmıştır ve bu potansiyel yüzey, daha verimli kullanılmıştır. Bu katmanlı çözüm, hiyerarşik açıdan yayaların ve bisikletlilerin, araçlara karşı üstünlüğünü vurgular. Ayrıca mahalledeki bütün ulaşım alanları erişilebilir ve tamamıyla engelli dostudur.

İki ana odak noktasının arasında genişleyen rekreasyon alanı, yalnızca pasif bir biçimde görünüşte kalmaktan ziyade, aktif bir şekilde mahalle halkının kullanımına açılmıştır. Arsa genelinde hakim olan yeşil alanlar içerisinde yer alan tırmanma duvarları, halı saha, dinamik peyzaj elemanları, sürdürülebilir gölet ve mahalleliyi toplayan aktivite alanları, insanların tasarıma daimi etkileşimini sağlar.