YENİ KENT MEYDAN KONSEPT PROJE

Sosyokültürel, Karma, Ticari

PROJE ADI: Yeni Kent Meydan Konsept Proje

PROJE YERİ: Ankara / Türkiye

SERVİS: Konsept Proje

TOPLAM İNŞAAT ALANI: 15.000 m2

PROJE BAŞLANGIÇ YILI: 2018

KONSEPT TASARIM GELİŞTİRME: Salih Z. SALALI & Doruk SALALI

Günümüz metropollerinde gün geçtikçe artan tempo, insanlarda ihtiyaçlarının tümünü aynı anda ve aynı alanda karşılayabileceği bir mekan isteği doğurmuştur. Başta bu mekanlarla amaçlanan, birbirinden farklı ihtiyaçlar karşılanırken olası zaman kayıplarının önüne geçmek ve mümkün olduğunca verimli ve hızlı bir biçimde istenene ulaşabilmekken, zamanla değişip şekil değiştirmiş ve farklı fonksiyonları da bünyesine katmıştır. Sonuç olarak, insanların sosyalleşmek de dahil olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılayabileceği, ve dolayısıyla zamanının çoğunu geçirdiği günümüz alışveriş merkezleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu mekanların yıllar boyunca geçirdiği evrim, insanların ve kentlerin kamusal alan ihtiyacının göz ardı edilmesi sonucu dışa kapalı, içe dönük ve çevresinden kopuk bir hal almıştır.

Tasarımın amacı, yukarıda bahsedilen merkezlerden bir yenisini daha topluma katmaktan ziyade, kentle sürekli etkileşim halinde olan bir yaşam merkezini kentlilere kazandırmaktır. Bu nedenle tasarım, çevreyle olan ilişkisini en üst düzeyde kurabilmek amacıyla, arsayı çevreleyen 4 yolla da doğrudan etkileşim halindedir. Kentliyi yol kesişimlerinde içeri davet ederek merkezindeki etkinlik alanıyla buluşturan tasarım, Yenikent’in eksikliğini duyduğu ‘kent meydanı’nı kullanıcısıyla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kent meydanı, çeşitli etkinliklerle yapıya bir dinamizm kazandırırken, ziyaretçiler için bir cazibe merkezi oluşturur.

Bayrak Sokak ve pazarın kurulduğu alanın bulunduğu cephe, haftanın belirli günlerinde çevrede oluşan yoğunluğu yapıyla etkileşime sokmak adına dışa dönük şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu cephede bulunan yuvarlanmış köşeler ve girişler ile, komşu parselde oluşan yoğunluğu tasarımın merkezine kanalize ederek, yapının etkileşime girdiği ziyaretçi sayısını maksimize etmek amaçlanmıştır.

Düşey sirkülasyona yardımcı yürüyen merdivenler, farklı kotların daha verimli çalışmasını sağlayarak, değişik katmanlardaki yatay sirkülasyon alanlarını kent meydanına dahil etmektedir.

En üst katta bulunan Düğün Salonu ve teras ise, açık ve kapalı kullanım senaryolarını mümkün kılmaktadır.